Geovital Akademia Ochrony przed Promieniowaniem | Infolinia +48 501 933 549|biuro@geovital.com

Pracownicy przebywający na długich zwolnieniach lekarskich

Praktyczne przykłady Linie siatki Hartmanna i żyły wodne w miejscu pracy

Dyrektor oddziału firmy budowlanej nawiązał kontakt z Akademią Geovital zupełnie przypadkowo. Mówił o problemach, które pojawiły się w oddziale, polegających na częstych i długich chorobach tych samych pracowników. Z tego powodu inni pracownicy czuli się zniechęceni, a poziom wydajności pracy i wyniki oddziału pogarszały się w znacznym tempie.

Akademia wykonała badanie przestrzeni biurowej, które wykazało obecność przecięć linii Hartmanna oraz żyły wodnej. Spośród ponad 18 stanowisk pracy, 4 były najbardziej narażone na problem. Po ustaleniu ich lokalizacji, dyrektor oddziału zaniemówił, gdyż to właśnie te cztery stanowiska zajmowali pracownicy najczęściej korzystający ze zwolnień lekarskich, nazywani przez współpracowników „symulantami”.

Bez wiedzy pracowników na podłodze zainstalowano nasze maty Satellit ekranujące stres geopatyczny. Leżące luzem przewody od komputerów i monitorów zostały ułożone w sposób przemyślany oraz były częściowo ekranowane. Koszt wprowadzenia usprawnień wyniósł zaledwie 650 dolarów australijskich. Uzgodniono długość okresu obserwacji, aby zobaczyć, czy wśród personelu zajdą jakieś zmiany.

Znaczna poprawa sytuacji w oddziale po zajęciu się problemem promieniowania

Kobieta w miejscu pracy

Po zastosowaniu ekranowania, ponownie pojawiła się radość z wykonywanej pracy

Po kilku tygodniach, do firmy Geovital zadzwonił bardzo zadowolony dyrektor. W jego oddziale zniknął problem braków kadrowych, a ponadto pracownicy odczuli pozytywną zmianę i są bardziej zmotywowani do pracy. Po kilku tygodniach dyrektor kilkukrotnie otrzymał pytanie: „Jakie zmiany w podejściu do zarządzania przyniosły taką poprawę…?”.

Po roku dyrektor odwiedził Akademię Geovital w Sulzbergu, aby z nami porozmawiać i wypić drinka. Usłyszeliśmy od niego, że kwota około 650 dolarów australijskich stała się najlepszą inwestycją w historii firmy. Jednak gdy mowa o pieniądzach, trudno jest oszacować rzeczywistą kwotę zaoszczędzoną dzięki ograniczeniu liczby zwolnień lekarskich, a przede wszystkim – wskutek wyższej wydajności i produktywności zespołu. W międzyczasie dyrektor oddziału awansował, otrzymał nagrodę od zespołu oraz premię od swojego szefa.

 

SZYBKIE LINKI

About the Author:

Sascha Hahnen graduated in several specialities and medical training, is an author, seminar leader and CEO of Geovital – Academy. His motto: “Radiation protection is always a good thing!”

Zostaw komentarz