Kardiomiopatia wywołana stresem i oddziaływaniem masztów telefonii komórkowej

2018-03-21T14:58:49+02:00

Pani Z. powiedziała mi, że maszt postawiono ponad 10 lat temu, zapewniając, że promieniowanie (rzekomo całkowicie nieszkodliwe) będzie omijać dom dzięki zastosowaniu anten kierunkowych. Pomijając, czy to w ogóle było możliwe, sytuacja prawdopodobnie uległa drastycznej zmianie od czasu instalacji dodatkowych paneli nadajnikowych zapewniających pokrycie sygnałem w zakresie 360°.

Brak odpoczynku w domu seniora znajdującym się w klasztorze

2018-03-21T14:54:04+02:00

Przeprowadził się do domu seniora znajdującego się w klasztorze w Lauterach. Po przeprowadzce i kilku pierwszych nocach spędzonych w nowym pokoju, szybko zauważył, że dawne problemy powróciły – trzeba było im natychmiast zaradzić!