Brak odpoczynku w domu seniora znajdującym się w klasztorze

2018-03-21T14:54:04+02:00

Przeprowadził się do domu seniora znajdującego się w klasztorze w Lauterach. Po przeprowadzce i kilku pierwszych nocach spędzonych w nowym pokoju, szybko zauważył, że dawne problemy powróciły – trzeba było im natychmiast zaradzić!