Kardiomiopatia wywołana stresem i oddziaływaniem masztów telefonii komórkowej

2018-03-21T14:58:49+01:00

Pani Z. powiedziała mi, że maszt postawiono ponad 10 lat temu, zapewniając, że promieniowanie (rzekomo całkowicie nieszkodliwe) będzie omijać dom dzięki zastosowaniu anten kierunkowych. Pomijając, czy to w ogóle było możliwe, sytuacja prawdopodobnie uległa drastycznej zmianie od czasu instalacji dodatkowych paneli nadajnikowych zapewniających pokrycie sygnałem w zakresie 360°.