Geovital Akademia Ochrony przed Promieniowaniem | Infolinia +48 501 933 549|biuro@geovital.com

Izby lekarskie domagają się szkół i przedszkoli wolnych od Wi-Fi

Nasilenie zastosowania bezprzewodowych systemów łączności w przedszkolach i szkołach jest dramatyczne. Nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy przedszkoli nie są świadomi, jaki wpływ ma to na dzieci. Najczęściej dzieje się tak z powodu niewiedzy lub braku zainteresowania kierownictwa ośrodka.

Izby lekarskie sporządziły wspólnie pisemną deklarację

Deklaracja z Nikozji

11 listopada 2017 r. przez Cypryjską Izbę Lekarską, Austriacką Izbę Lekarską i Wiedeńską Izbę Lekarską, jak również Cypryjski Komitet Narodowy ds. Środowiska i Zdrowia Dzieci (Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health = CNCECH) została sformułowana na piśmie wspólna deklaracja, w której zażądano zakazu stosowania Wi-Fi w przedszkolach oraz szkołach.

W dokumencie stwierdzono, że: „Do możliwych skutków zdrowotnych promieniowania niejonizującego EMF/RF (promieniowania pola elektromagnetycznego i promieniowania wysokich częstotliwości) od 30 KHz do 300 GHz zalicza się: rakotwórczość (grupa 2B, IARC 2011), neurotoksyczność rozwojową, wpływ na DNA, płodność, powodowanie nadwrażliwości, jak również występowanie innych poważnych konsekwencji zdrowotnych. Zostały one dobrze udokumentowane w naukowo potwierdzonych badaniach. Promieniowanie wysokiej częstotliwości może potęgować stres oksydacyjny i prowadzić do wzrostu stężenia prozapalnych cytokin, jak również do zmniejszenia zdolności naprawy uszkodzeń pojedynczej nici DNA lub obu.

Precz z Wi-Fi w szkołach i przedszkolach

Router Wi-Fi na suficie

Wykazano negatywny wpływ na kognitywne zdolności poznawcze i pamięć. Skutki te mogą występować nawet przy intensywności promieniowania o wiele niższej niż wyznaczone progi graniczne ICNIRP, EC Rec 1999/519…. Ekspozycja na EMF/RF we wczesnym stadium rozwoju człowieka jest szczególnym powodem do zmartwień. Na tym etapie ciało pochłania więcej promieniowania, co może mieć wpływ na rozwijający się mózg, system nerwowy i układ rozrodczy. Może to wywołać nowotwór lub spowodować konsekwencje dotyczące zdolności poznawczych. Naukowe hipotezy są coraz liczniejsze. Stały się one na tyle silne, by wspierać środki zapobiegawcze, jak również decydować się na akcje i petycje z myślą o bezpiecznym użytkowaniu urządzeń będących źródłem promieniowania“.

Decydenci muszą „wspierać odpowiednie dla wieku, rozsądne korzystanie z cyfrowych technologii i nie mogą pozwolić na stosowanie bezprzewodowych sieci w placówkach edukacyjnych, a zwłaszcza w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Zamiast nich należy wprowadzić połączenia kablowe“ – żądają eksperci medyczni z wyżej wymienionych instytucji.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-kb_KWHPFk0?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&enablejsapi=1&wmode=opaque]

Ekspozycja na promieniowanie w domu i w szkole (gdzie dzieci, w zależności od wieku, spędzają przynajmniej 60 do 90% swojego czasu) nie tylko może, ale musi zostać zmniejszona poprzez redukcję używania telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych do minimum.

Najpierw ekranowanie w domu

Wciąż zwraca się uwagę, że choć wolne od promieniowania otoczenie jest ważne zarówno w szkole, jak i przedszkolu, to rodzice powinni najpierw nadrobić zaległości we własnych czterech ścianach. Pokoje dziecięce powinny być zekranowane i uwolnione od zanieczyszczeń elektromagnetycznych.

Opinia publiczna ma prawo do dostępu do informacji na temat możliwych zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez urządzenia bezprzewodowe i emitujące promieniowanie pola elektromagnetycznego oraz do dostarczenia strategii zmniejszania tych zagrożeń. Rodzice muszą być zachęcani, żeby żądać bezpiecznego otoczenia w domu i szkole.

Odpowiedzialni rodzice dbają o to poprzez ekranowanie pokoju dziecięcego i sypialni. Poza tym wyłączają wieczorem Wi-Fi, ręcznie lub automatycznie przez zaprogramowanie bądź regulator czasowy.

» Zamówienie badania geobiologicznego sypialni w lokalu mieszkalnym

 

2019-10-21T09:11:02+02:00 By |Tags: , , , , |

About the Author:

Zostaw komentarz