Geovital Akademia Ochrony przed Promieniowaniem | Infolinia +48 501 933 549|biuro@geovital.com

40 krów z 200 padło w ciągu roku od momentu zainstalowania stacji bazowej telefonii komórkowej

Francuski sąd nakazał dezaktywację anteny wieży telefonicznej 4G z powodu śmierci krów i obaw związanych z produkcją mleka.

Czterdzieści krów na 200 padło w ciągu roku, a rolnik zauważył znaczny spadek produkcji mleka w ciągu kilku dni od włączenia wieży telefonicznej. Burmistrz miasta (Philippe Molhéra) zatwierdził instalację wieży telefonicznej 4G, ale ostatecznie zeznawał na korzyść rolnika.

Prawnicy operatorów wież telefonii komórkowej twierdzili, że nie ma naukowych dowodów na powiązanie pól elektromagnetycznych z wpływem na zdrowie zwierząt. Jednak istnieją tysiące badań łączących promieniowanie o częstotliwości radiowej ze szkodą dla zdrowia ludzkiego. WHO sklasyfikowała go nawet jako potencjalny czynnik rakotwórczy klasy 2B (tak samo szkodliwy jak spaliny). Istnieje również wiele badań na zwierzętach (większość badań przeprowadza się na zwierzętach w laboratoriach), ale jest bardzo mało badań na krowach. Wiele osób obawiało się, że niedawna śmierć ptaków jest związana z promieniowaniem nowej sieci 5G.

Sąd stwierdził jednak, że „należy nakazać czasowe zaprzestanie pracy tej anteny na okres dwóch miesięcy, biorąc pod uwagę jej ogólny wpływ, z monitorowaniem przez biegłego zachowania stada i w szczególności krów mlecznych w tym okresie”.

Operator firmy Orange dostał trzy miesiące na podjęcie działań zgodnych z wyrokiem, w tym wstrzymanie działania anteny przy jednoczesnym zapewnieniu zasięgu telefonicznego, w tym połączeń alarmowych, dla użytkowników Orange na obszarze objętym awarią.

 

Mieszkańcy boją się stacji bazowej telefonii komórkowej.

Mieszkańcy francuskiego miasteczka, w tym jego burmistrz, obawiają się „katastrofy na poziomie ludzkim”. Problem polega na tym, że zamknięcie stacji bazowej zostało zarządzone tylko na 2 miesiące. Badania pokazujące wpływ wież telefonicznych na zdrowie zwykle nie zauważają „natychmiastowego” wpływu na ludzi. Potrzeba czasu, aby promieniowanie o częstotliwości radiowej zebrało swoje żniwo, a 2 miesiące mogą nie być wystarczająco długie, aby udowodnić coś związanego z ludźmi. Ciekawe, czy produkcja mleka krowiego wróci do normy, a śmiertelność krów po tych trzech miesiącach spadnie.

 

Badania nad zagrożeniami związanymi z promieniowaniem z wież stacji bazowych telefonii komórkowych.

Bez większego wysiłku znajdujemy badania dotyczące długotrwałego narażenia na promieniowanie z wieży telefonicznej. Oto tylko kilka z nich:

Długotrwała ekspozycja na promieniowanie mikrofalowe wywołuje wzrost raka https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21716201/

Wykazano korelację między częstością występowania czerniaka a liczbą lokalnie odbieranych nadajników FM https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00039890209602914

Zidentyfikowano skupiska stacji bazowych (BTS) i zgony spowodowane nowotworami w gminie Belo Horizonte. Śmiertelność była wyższa dla mieszkańców obszaru do 500 m od stacji bazowej telefonii komórkowej https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969711005754

2023-07-11T22:33:25+02:00 By |

About the Author:

Geobiolog Dyrektor Geovital Polska. Specjalista w zakresie ochrony przed promieniowaniem geopatycznym oraz ochrony przed elektrosmogiem.

Zostaw komentarz