Geovital Akademia Ochrony przed Promieniowaniem | Infolinia +48 501 933 549|biuro@geovital.com

Siedmiokrotny wzrost prawdopodobieństwa zachorowania na raka mózgu

Siedmiokrotny wzrost prawdopodobieństwa zachorowania na raka mózgu: naukowcy wzywają WHO do uznania promieniowania z telefonów komórkowych za rakotwórcze

Szwedzka grupa badawcza pod przewodnictwem profesora Hardella przeanalizowała najnowsze dane dotyczące wpływu promieniowania z telefonów komórkowych na mózg (1). Dane te pokazują 7,7-krotny wzrost ryzyka rozwoju guza mózgu z powodu długotrwałego używania (przez ponad 20 lat) telefonów komórkowych i bezprzewodowych. Ustalenia te nie tylko potwierdzają klasyfikację promieniowania niejonizującego, wydaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w maju 2011 roku, jako „możliwie rakotwórczego” (grupa 2B). Profesor Hardell twierdzi również, że promieniowanie z telefonów komórkowych powinno być teraz klasyfikowane w grupie wyższej niż 2B, określającej je jako „rakotwórcze”.

Promieniowanie z telefonów komórkowych

Promieniowanie z telefonów komórkowych

Swoimi badaniami profesor Hardell potwierdził wnioski płynące z badań profesora Franza Adlkofera, który przewodniczył finansowanemu przez Unię Europejską badaniu REFLEX i wstępnie potwierdził rakotwórczy potencjał telefonii GSM i UMTS w warunkach laboratoryjnych. Według Adkofera: „U dorosłych od powstania nowotworu do diagnozy mogą upłynąć dwie lub nawet cztery dekady. Wraz z wydłużonym czasem ekspozycji na promieniowanie zwiększa się wiarygodność oceny ryzyka. Tym samym zasadność obecnego badania znacznie przewyższa wszystkie poprzednie”. (PDF)

Według przewodniczącego „Diagnose-Funk” – organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i konsumentów: „Ustalenia te są alarmujące, ponieważ bezprzewodowe konsole do gier, smartfony i tablety zyskały niezwykłą popularność wśród dzieci i młodzieży, którzy używają ich bardzo intensywnie. Alarmujące wyniki tego głośnego badania epidemiologicznego zmuszają rodziców, wychowawców, dzieci i młodzież do bardziej świadomego korzystania z tych urządzeń”.

Geovital od wielu lat ostrzega ludzi, aby nie trzymali przy sobie urządzeń, zwłaszcza telefonów komórkowych, bez fizycznej osłony przed promieniowaniem. Etui zabezpieczające przed promieniowaniem z telefonu komórkowego nie zapewni 100% ochrony, ale znacznie zredukuje ryzyko ekspozycji – nawet o 70 do 90%, w zależności od rozmiaru i mocy telefonu. Wówczas przede wszystkim głowa i mózg będą mniej narażone. Jest to prosty i niedrogi sposób na zapewnienie sobie ochrony w pewnym stopniu.

Warto zauważyć, że w świetle tych badań jedna z największych na świecie firm ubezpieczeniowych – Swiss Re – umieściła technologię bezprzewodową w kategoriach najwyższego ryzyka.

 

(1) Badanie kliniczno-kontrolne związku pomiędzy złośliwymi nowotworami mózgu zdiagnozowanymi w latach 2007–2009 a używaniem telefonów komórkowych i bezprzewodowych. Hardell L., Carlberg M., Söderqvist F., Hansson Mild K.; Int. J. Oncol. 2013 (PDF z pełnym sprawozdaniem z badań)

SZYBKIE LINKI

About the Author:

Sascha Hahnen graduated in several specialities and medical training, is an author, seminar leader and CEO of Geovital – Academy. His motto: “Radiation protection is always a good thing!”

Zostaw komentarz