Geovital Akademia Ochrony przed Promieniowaniem | Infolinia +48 501 933 549|biuro@geovital.com

Raport Bioinicjatywy

Raport Bioinicjatywy 2020-02-18T11:23:47+01:00

Raport Bioinicjatywy 2012

Grupa robocza Bioinicjatywa skupia licznych profesjonalistów interesujących się skutkami zanieczyszczenia elektromagnetycznego i posiadających w tym zakresie dogłębną wiedzę. Najnowszy raport Bioinicjatywy ukazał się w grudniu 2012 roku. Jest on owocem pracy 29 autorów pochodzących z 10 krajów. Dziesięciu z nich posiada tytuł lekarza, 21 – stopień doktora, a trzy osoby – tytuł magistra, magistra inżyniera i magistra zdrowia publicznego.

Raport ten jest zbiorem dostępnych badań nad wieloma różnymi aspektami i zagrożeniami dla zdrowia związanymi z ekspozycją na zanieczyszczenie elektromagnetyczne. Raport zawiera zalecenia dla rządów i prawodawców. Na jego poprzednie wydanie z 2007 roku powoływało się wielu ludzi próbujących walczyć z „postępem” w elektronice i komunikacji. Najnowsze wydanie z pewnością będzie miało jeszcze większą siłę oddziaływania.

Raport może dać Ci wgląd w kwestie skutków zdrowotnych i dolegliwości związanych z ekspozycją na promieniowanie w Twoim domu oraz może stanowić potwierdzenie, że wyposażenie domu w systemy ekranujące jest uzasadnione, jeżeli chcesz odzyskać zdrowie, zapobiec chorobom i zoptymalizować pracę układu rozrodczego.

Pobierz
Tutaj możesz pobrać raport Bioinicjatywy 2012, klikając prawym przyciskiem myszki w pole poniżej, a następne wybierając „Zapisz link jako…” Możesz też po prostu kliknąć w link i otworzyć go w przeglądarce.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego raportu, za czas poświęcony na jego przygotowanie i udostępnienie, aby cały świat mógł czerpać z niego wiedzę. Jesteśmy przekonani, że ten raport przyczyni się do zmian w skali globalnej.

Pobierz raport Bioinicjatywy

 

Oto niektóre tytuły rozdziałów tego liczącego ponad 1400 stron raportu: 

 • Aktualnie limity dotyczące ekspozycji ludności na promieniowanie
 • Dowody na nieadekwatność norm
 • Dowody potwierdzające zasadność stosowania transkryptomiki oraz proteomiki w badaniach nad polami elektromagnetycznymi
 • Dowody potwierdzające oddziaływanie na ekspresję genów i białek
 • Dowody potwierdzające genotoksyczność
 • Oddziaływanie niejonizujących pól elektromagnetycznych na geny
 • Dowody potwierdzające reakcję stresową (białka stresowe)
 • Interakcje pola elektromagnetycznego z DNA
 • Dowody potwierdzające wpływ na układ odpornościowy
 • Dowody potwierdzające wpływ na układ nerwowy
 • Wpływ pola elektromagnetycznego z urządzeń bezprzewodowych na barierę krew-mózg
 • Dowody (epidemiologiczne) dotyczące wpływu na zachorowalność na nowotwory mózgu
 • Dowody potwierdzające, że używanie telefonów bezprzewodowych zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu
 • Dowody dotyczące występowania nowotworów wśród dzieci (białaczka)
 • Pole magnetyczne skrajnie niskich częstotliwości – produkcja melatoniny – choroba Alzheimera i nowotwór piersi
 • Prawdopodobne mechanizmy genetyczne i metaboliczne a wpływ pola magnetycznego skrajnie niskiej częstotliwości na żywą tkankę
 • Wpływ ekspozycji na pole elektromagnetyczne na płodność i reprodukcję
 • Wpływ pola elektromagnetycznego na płód i noworodki
 • Autyzm (ASD) a pole elektromagnetyczne i promieniowanie RF

 

Praktyczne przykłady z dziedziny geobiologii, od początku do końca

SZYBKIE LINKI